Skip to main content跳到内容

过往活动

2015年「建筑专业人士知多D」讲座

2015年9月21日

新一届「楼宇安全学生大使」喺上星期六参加左「建筑专业人士知多D」讲座,除左听香港建筑师学会、香港工程师学会、香港测量师学会既分享,仲发挥小宇宙,砌出又高、又靓、又稳、又环保既报纸塔。期待喺之后既活动发掘佢地更多潜能!

2015年「建筑专业人士知多D」讲座

返回页首